Baasteadmised äri- ja tööõigusest

Koolituse tutvustus ja õppekava

Õppe kogumaht: 11 akad t
• Iseseisev töö: 3 akad t (nendest testi kirjutamine – 1 akad t)
• Auditoorne töö: 8 akad t

Õppe sisu: Koolitus annab õppijale vajalikud alusteadmised õigusteaduse valdkonnast, mis hõlmavad endas kõigepealt äri- ja lepinguõigust, tööõigust ning küsimusi, mis puudutavad vaidluste (nii kohtueelsed kui ka kohtus) lahendamist.

Eesmärgid: Anda alusteadmised äriühingute asutamise protsessist, õpetada lepinguõiguse põhimõtete sisu ja rakendamist õiguslikul reguleerimisel, lepingute lugemist ja koostamist algastmel, anda elementaarseid teadmisi lepinguliste vaidluste lahendamisest; käsitleda tööõiguse olemust ja rakendusala, töölepingu poolte õigusi ja kohustusi ning vastutust, samuti töövaidluste lahendamist.

Õppeväljundid:

Kursuse läbinud õppija teab:
• õiguse olemust;
• erinevaid õiguse valdkondi;
• äriseadustikust põhielemente;
• pankrotimenetlusest;
• lepingute eri liikidest ning nende sõlmimisest ja täitmises;
• teab töösuhete õiguslikku regulatsiooni Eestis;
• teab tööõigusaktide kohaldamisel tekkida võivaid probleeme ja nende lahendamise võimalusi ning
• oskab lahendada tööõigusalaseid kaasusi.

Käsitletud teemad:

  1. Äriühingud;
  2. Lepingud ja nende liigid, sh töölepingud;
  3.  Tööõiguse olemus;
  4. Poolte õigused ja kohustused lepingulistes suhetes;
  5. Vaidluste lahendamine;
  6. Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine;
  7. Menetlus kohtus

Õppekeskkond: kombineeritud – auditoorne/koolituskeskuse ruumides ja iseseisev — koolituskeskuse ruumidest väljaspool.

Hindamisviisid: Õppija sooritab testi ning testi positiivseks läbimiseks peab olema õigesti vastatud vähemalt 80% testi küsimustest.

Õppe lõpetamise tingimused: Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundi

Õppekeel: eesti, vene.

Toimumise koht eesti ja vene keelses õppetöös: Pallasti 4, Tallinn, kus on osalejatele tagatud tasuta parkimine. Võimalik on liituda ka veebipõhiselt, kus õppetöö toimub veebikeskkonnas ZOOM ja osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühenduse olemasolu.

Miinimumarv õppegrupi avamiseks on 3 õppijat.

Eesti ja vene keelses õppetöös on lektor Valeria Titova.

Koolituse järgselt väljastatakse Meistritase tunnistus

Koolituste hinnad:

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Toimumise aeg & Hind

20. aprill ’21 (vene k.)

21. aprill ’21 (eesti k.)

26. mai ’21 (vene k.)

27. mai ’21 (eesti k.)

300$

Mida inimesed räägivad

Добавить комментарий