Koolituskalender

Koolitusel saab ülevaate inimorganismile vajalikest mikro- ja makrotoitainetest, nende omavahelistest seostest organismis, stressi füsioloogiast, stressipuhuse toitumise ning üleüldise tasakaalustatud toitumise põhimõtetest.

Eesmärgid: Anda ülevaate inimorganismile vajalikest toitainetest, vitamiinidest ja mineraalainetest, ning nende omavahelistest seostest organismis. Tasakaalustatud ja mõistliku toitumise põhimõtetest ning tähtsusest stressiga toimetulekul.

05.05.2021 (vene k.)

06.05.2021 (eesti k.)

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Koolituselt saab ülevaate inimorganismile vajalikest mikro- ja makrotoitainetest, nende omavahelistest seostest organismis, seedesüsteemi toimimise põhialustest, tasakaalustatud toitumise põhimõtetest, tervislikest toiduvalikutest, vajalikest toiduainetest, tasakaalustatud menüü koostamisest.

Eesmärgid: Anda ülevaade inimorganismile vajalikest toitainetest, vitamiinidest ja mineraalainetest, nendest omavahelistest seostest organismis, seedesüsteemi toimimisest, tasakaalustatud ja mõistliku toitumise põhimõtetest, töötada välja oskuse tervislikke toiduvalikute tegemiseks, igapäevase toitumise tasakaalustamiseks ning tervislikumaks muutmiseks.

20.04.2021 (vene k.)

21.04.2021 (eesti k.)

26.05.2021 (vene k.)

27.05.2021 (eesti k.)

 

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Koolituselt saab ülevaate inimorganismi ehitusest, inimese terviseseisundi
analüüsimise põhimõtetest, vajalikest mikro- ja makrotoitainetest, nende
omavahelistest seostest organismis, seedesüsteemi toimimise põhialustest,
tasakaalustatud toitumise põhimõtetest, tervislikest toiduvalikutest, vajalikest
toiduainetest, tasakaalustatud menüü koostamisest. 

Eesmärgid: Anda ülevaade inimorganismi füsioloogiast, organismile vajalikest toitainetest, vitamiinidest ja mineraalainetest, nendest omavahelistest seostest organismis, seedesüsteemi toimimisest, tasakaalustatud ja mõistliku toitumise põhimõtetest, töötada välja oskuse tervislikke toiduvalikute tegemiseks, igapäevase toitumise tasakaalustamiseks ning tervislikumaks muutmiseks.

06.04.2021 (vene k.)

07.04.2021 (eesti k.)

12.05.2021 (vene k.)

13.05.2021 (eesti k.)

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Koolituselt saab ülevaate inimorganismi ehitusest, naha terviseseisundit
mõjutavatest erinevatest faktoritest, vajalikest mikro- ja makrotoitainetest,
nendest omavahelistest seostest organismis, seedesüsteemi toimimise
põhialustest, tervislikest toiduvalikutest, naha tervist toetavatest vajalikest
toiduainetest.

Eesmärgid: Anda ülevaade inimorganismi füsioloogiast, organismile vajalikest
toitainetest, vitamiinidest ja mineraalainetest, nendest omavahelistest seostest
organismis, seedesüsteemi toimimisest, naha tervist mõjutavatest ja toetavatest
mikro- ja makrotoitainetest ning neid sisaldavatest toiduainetest.

13.04.2021 (vene k.)

14.04.2021 (eesti k.)

19.05.2021 (vene k.)

20.05.2021 (eesti k.)

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Koolitus annab õppijale vajalikud alusteadmised õigusteaduse valdkonnast, mis hõlmavad endas kõigepealt äri- ja lepinguõigust, tööõigust ning küsimusi, mis puudutavad vaidluste (nii kohtueelsed kui ka kohtus) lahendamist.

Eesmärgid: Anda alusteadmised äriühingute asutamise protsessist, õpetada lepinguõiguse põhimõtete sisu ja rakendamist õiguslikul reguleerimisel, lepingute lugemist ja koostamist algastmel, anda elementaarseid teadmisi lepinguliste vaidluste lahendamisest; käsitleda tööõiguse olemust ja rakendusala, töölepingu poolte õigusi ja kohustusi ning vastutust, samuti töövaidluste lahendamist.

12,15. 04.2021 (vene k.)

28, 30. 04.2021 (vene k.)

19, 21. 05.2021 (eesti k.)

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Antud koolituse käigus saab õpilane täieliku ülevaate barista elukutsest ja baasoskustest, omandab ka oskuse nende teadmiste igapäevaseks rakendamiseks. Põhjalik ülevaade kohvi ajaloost, kohvimaailma faktidest ja müütidest, kohvipuu kasvatamisest ja kohvisortidest, kohvi töötlemisest ja röstimisprotsessist, barista seadmete ja inventari kasutamisest, klassikaliste kohvijookide valmistamisest ja maitsestatud kohvijookide disainimisest. Õpilane omandab kohvimasina juhtimise ja teise barista inventariga töötamise oskused, klassikaliste kohvijookide valmistamise teoreetilised ja praktilised teadmised ning maitsestatud kohvijookide valmistamise põhimõtete mõistmise.

Eesmärgid: Koolitada kursuse õpilastest konkurentsivõimelised ja professionaalse tasemega baristad.

5, 6, 8. 04.2021 (eesti k.)

19, 20, 22. 04.2021 (vene k.)

10, 11, 13. 05.2021 (eesti k.)

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Koolitus annab õppijale vajalikud alusteadmised väikeettevõtte eduka stardi jaoks, kusjuures õppija eelnev ettevõtluskogemus pole kursuse läbimiseks vajalik.

Eesmärgid: Anda alusteadmised vajalikest toimingustest ja kasulikest tööriistadest väikeettevõtte eduka stardi jaoks, äriplaani koostamise põhimõttestest, kauba/teenuse oma- ja müügihinna kalkuleerimisest, baasfinantsnäitajatest ja muudest kasulikest nippidest, mis võivad väikeettevõtja elu oluliselt lihtsustada.

10, 17. 04.2021 (eesti k.)

8, 17. 05.2021 (vene k.)

22, 29. 05.2021 (eesti k.)

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn

Pallasti 4, Tallinn