Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas.

Veebilehe meistritase.eu isikuandmete vastutav töötleja on Meistritase OÜ, registrikood 16086788, telefon +372 5186491, +372 5069687, e-mail: saavuta@meistritase.eu (edaspidi “Meistritase”).

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika teavitus.

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Meistritase OÜ isikuandmeid (edaspii Andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isiku Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks: isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse? *Nimi; * isikukood *kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress; *maksja pangakonto number; *kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); *klienditoe andmed; *muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.

Kust ja mis eesmärkidel andmeid kogutakse? Meistritase turunduskanalitest (sh Facebook, Instagram, koduleht) kogume me andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat teenust ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust. Andmete kogumise eesmärgid: *Meistritase kliendibaasi loomine ja selle haldamine; *klienditellimuste täitmine ja koolituste korraldamine; *kliendile uute teenuste pakkumine; *otseturustusteadete saatmine; *profileerimine; *Meistritase teenuste analüüsimine ja täiustamine; *veebilehe haldamine; *õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine; *kliendi päringutele vastamine.

Kuidas andmeid kogutakse? Üldjuhul kogub Meistritase isikuandmeid otse potentsiaalsetest ja olemasolevatest klientidest ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Mis on küpsised ja milleks neid kasutatakse? Meistritase võib koguda veebilehe ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid / Cookies (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. Küpsis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms. Meistritase kasutab kogutavaid andmeid, et *võimaldada teenuse osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele; *kindlustada parim teenuse kvaliteet; *muuta veebilehe kasutuskogemust kliendile mugavamaks; *informeerida külastajat ja klienti sisust ja teha soovitusi; *muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; *analüüsida kliendikäitumist ning seeläbi parendada veebikogemust; *hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Milliseid küpsiseid kasutatakse? *sessiooniküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist; *püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid OKOBaby veebilehel; *analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse (näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne.), kusjuures need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada ning siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi ja Hotjari küpsised; *reklaamiküpsised, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame; *kolmandate osapoolte küpsiseid, nt Youtube ja Google Maps.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta võib leida järgnevatelt lehekülgedelt: Internet Explorer , Crome , Firefox , Opera, Safari .

Enamik veebilehitsejaid lubavad vaikimisi küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe funktsioonid külastajale täies ulatuses saadaval ning võib esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on külastaja kontrolli all läbi enda veebilehitseja sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

Kellele andmeid edastatakse? Meistritase hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud kasutajakonto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele (volitatud töötlejatele) üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Meistritase veebilehe kasutaja nõustub sellega, et Meistritasel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud kaupmehe poolt kliendile teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

Kursuse koolitaja, Töötukassa – Isikuandmeid (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress) edastatakse kliendi poolt valitud kursuse koolitajale / Töötukassale registreerimise kinnitamiseks. E-arveldaja – Isikuandmeid edastatakse majandus- ja raamatupidamistarkvarade teenusepakkujatele raamatupidamistoimingute tegemiseks. Maksekeskus – Isikuandmeid edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses transaktsioonidele vajaliku info salvestamisega. Paypal – Isikuandmeid edastatakse kliendi poolt valitud makselahenduste pakkujale seoses transaktsioonidele vajaliku info salvestamisega. Facebook, Instagram – Kasutame turunduskampaaniates ning alternatiivse klienditoe suhtluskanalina https://www.facebook.com/about/privacy/update# Google – Isikuandmeid (brauseri, operatsioonisüsteemi ning teiste võrguidentifikaatorite info) kogutakse anonüümselt statistikaks ja analüüsiks, et e-poe kasutajakogemust ja tehnilist lahendust paremaks muuta. Võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted. Riikliku järelvalve asutused ja Politsei. Isikuandmete turvalisus ja andmetele ligipääs. Isikuandmeid hoitakse Getspace (Starfix LTD) serverites, kelle 3 (Tier III sertifitseeritud) datakeskust asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Meistritase rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete turvaline säilitamine on Meistritasel kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Vaidluste lahendamine. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Meistritase klienditoe vahendusel (telefon +372 5186491, +372 5069687, e-mail: saavuta@meistritase.eu). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).