Tasakaalustatud ja tervisliku toitumise põhialused treeneritele ja sportlastele

Koolituse tutvustus ja õppekava

Õppe kogumaht: 22 akad t

 • Iseseisev töö: 14 akad t (nendest testi kirjutamine – 4 akad t)
 • Auditoorne töö: 8 akad t

Õppesisu: Koolitusel saab ülevaate inimorganismi ehitusest, inimese terviseseisundi
analüüsimise põhimõtetest, vajalikest mikro- ja makrotoitainetest, nende
omavahelistest seostest organismis, seedesüsteemi toimimise põhialustest,
tasakaalustatud toitumise põhimõtetest, tervislikest toiduvalikutest, vajalikest
toiduainetest, tasakaalustatud menüü koostamisest. 

Eesmärgid: Anda ülevaate inimorganismi füsioloogiast, organismile vajalikest toitainetest, vitamiinidest ja mineraalainetest, nende omavahelistest seostest organismis, seedesüsteemi toimimisest, tasakaalustatud ja mõistliku toitumise põhimõtetest. Töötada välja oskuse tervislikke toiduvalikute tegemiseks, igapäevase toitumise tasakaalustamiseks ning tervislikumaks muutmiseks.

Õpiväljundid: Õppija teab organismi mikro- ja makrotoitainetest, nende leidumist toiduallikatest, seedesüsteemi toimimisest, oskab arusaama toiduainete pakendil olevast infost ning teha tervislikud toiduvalikud, omab vastavad baasteadmised mõistlikust toitumisest, tasakaalustatud menüü koostamisest, inimorganismi füsioloogiast, enimlevinud terviseseisunditest.

Sihtgrupp: toitumisnõustajad, toitumisterapeudid, treenerid ja sportlased

Käsitletud teemad:

 1. Põhitoitained (valgud, rasvad, süsivesikud), nende ülesanded, leidumine
 2. Vitamiinid
 3. Mineraalained
 4. Inimorganismi põhiorganid
 5. Inimorganismi füsioloogia
 6. Erinevad terviseseisundid
 7. Seedesüsteemi toimimise põhialused ‘
 8. Igapäevase toitumise tasakaalustamine
 9. Vajalikud põhitoiduained tasakaalustatud menüü koostamiseks
 10. Toiduainete pakendil oleva info mõistlik lugemine ja arusaamine
 11. Õiged toiduvalikud tervise toetamiseks
 12. Tasakaalustatud menüü koostamine (hommiku-, lõuna-, õhtusöögid, vahepalad, maiustused – konkreetsed näidised). 

Õppekeskkond: kombineeritud – auditoorne/koolituskeskuse ruumides ja iseseisev  koolituskeskuse ruumidest väljaspool.

Hindamisviisid: Õppija sooritab testi ning testi positiivseks läbimiseks peab olema õigesti vastatud vähemalt 80% testi küsimustest.

Õppe lõpetamise tingimused: Õppija osaleb õppetöös 100% ja on omandanud õpiväljundi.

Õppekeel: eesti, vene.

Toimumise koht eesti ja vene keelses õppetöös: Pallasti 4, Tallinn, kus on osalejatele tagatud tasuta parkimine. Võimalik on liituda ka veebipõhiselt, kus õppetöö toimub veebikeskkonnas ZOOM ja osalejal on vajalik arvuti ja Internetiühenduse olemasolu.

Miinimumarv õppegrupi avamiseks on 3 õppijat.

Eesti ja vene keelses õppetöös on lektor Aleksandra Gagen.

Koolituse järgselt väljastatakse Meistritase tunnistus.

Koolituse hind: 199€

Tasumine osamaksetena: kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas, millest lõpphind ei muutu. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse nädal aega enne koolituse lõpukuupäeva.

Toimumise aeg & Hind

06. aprill ’21 (vene k.)

07. aprill ’21 (eesti k.)

12. mai ’21 (vene k.)

13. mai ’21 (eesti k.)

199€

Mida kursusel osalenud räägivad

Jäta tagasiside sellele koolitusele