Valeria Titova

Valeria omab kogemusi ja teadmisi nii õiguse kui ka ärimaailma valdkondadest, mille tulemusena oskab ta neid kahte maailma omavahel väga efektiivselt siduda. Tema tõeliselt hinnatud eelis õigusmaailmas on nii vene kui ka eesti keele perfektne valdamine ning seda eriti erialase terminoloogia laitmatu kirja- ja keeleoskuse tõttu. Valeria on keskendunud eeskätt võla- ja äriõigusele, sh ka pärimisõigusele, ta esindab meie kliente kohtus ja ka muudes vaidemenetlustes. Valeria on pädev nõustama ka korteriühistut puudutavates küsimustes, töö- ning pankrotiõiguses. Valeria hinnatuimad omadused on tema leidlikkus, naiselikult kaval nutikus ja alati õige vaist, mis viib Teid parima võimaliku resultaadini.

Koolitused:

Valdkonnad

Perekonna- ja pärimisõigus
Võla- ja lepinguõigus
Täitemenetlusõigus
Asja-ja kinnisvaraõigus
Tööõigus

Töökogemus

2020 – …

LITIGANTE Õigusbüroo

2016
STK Õigusbüroo
2011

Õigusbüroo Õigus ja Kord

Haridusteekond

2014
Tallinna Ülikool, õigusteadus, MA
2012
Tallinna Majanduskool, õigusteenistus, RKH
2005

Tallinna Tehnikaülikool, ärindus, BA

Liikmelisused

2013

Eesti Juristide Liit (täisliige, 2013)